Strona główna English version
Oferujemy usługi związane z kompleksowym zarządzaniem procesem inwestycyjnym, w zakresie :

Nadzór i prowadzenie inwestycji, w tym:

Zarządzanie kontraktem poprzez organizowanie procedur przetargowo- wykonawczych, prowadzenie miesięcznych spotkań z Klientem, Zebrań Zespołu Projektowego oraz Spotkań koordynacyjnych budowy.

Tworzenie harmonogramu począwszy od etapu koncepcyjnego aż do zakończenia budowy, prowadzenie procedur kontroli zmian, przygotowywanie raportów z postępu robót, ich jakości oraz kosztów budowy.

Przygotowywanie list wad i usterek, Protokołu końcowego Inwestycji oraz Raportu końcowego.

Asysta w powołaniu zespołu Inspektorów Nadzoru Budowlanego odpowiedzialnego za monitorowanie i inspekcję jakości i postępu robót.

Ekonomia budowy i zarządzanie finansowe, w tym:
Tworzenie budżetu kapitałowego we współpracy z Klientem, przedkładanie Klientowi comiesięcznych raportów finansowych, w tym kosztów zmian oraz kosztów przedłużenia robót, sprawdzanie i negocjowanie z Wykonawcą ostatecznych rozliczeń inwestycji.