Strona główna English version

Oferujemy pełny zakres usług projektowych na każdym etapie procesu inwestycyjnego i we wszystkich branżach. Dzięki temu Klient otrzymuje dokumentację skoordynowaną międzybranżowo. Oferujemy również pełne wsparcie w procesie uzyskiwania uzgodnień z pozwoleniem na budowę włącznie.

W szczególności usługi nasze w tej dziedzinie obejmują:

- sporządzanie Studium Wykonalności Inwestycji
- opracowywanie Projektów Koncepcyjnych
- przygotowywanie dokumentacji oraz uzyskiwanie Warunków Zabudowy
- opracowanie Projektów Budowlanych
- opracowanie kompleksowej dokumentacji koniecznej do uzyskania Pozwolenia na Budowę
- uzyskanie opinii rzeczoznawców Sanepid, BHP, p-poż. oraz innych, jeśli wymagane
- opracowanie Dokumentacji Przetargowej
- opracowanie Dokumentacji Wykonawczej
- nadzór autorski nad realizowanym projektem