Strona główna English version
  • 1279033028_6.jpg1
  • 1279033045_5.jpg2
  • 1279033055_4.jpg3
  • 1279033065_3.jpg4
  • 1279033071_1_03.jpg5

Lokalizacja: Warszawa, ul.Rakowiecka 19
Powierzchnia: 3207 m2
Klient: Dipservice
Etap: Projekt koncepcyjny
Rok: 2010

Modernizacja dawnego budynku Ambasady Królestwa Danii położonego przy u. Rakowieckiej 19 w Warszawie w celu dostosowania go do specyfikacji budynku biurowego klasy A oraz wymaganych prawem parametrów energetycznych wraz nadbudową 2 kondygnacji od strony ul.Rakowieckiej i 1kondygnacji od strony ul.Starościńskiej oraz budową parkingu podziemnego zlokalizowanego w pod dziedzińcem.

W założeniach budynek ma być pod wynajem, z możliwością wynajęcia powierzchni przez 2-3 najemców na każdym piętrze. W podziemiu zlokalizowano zespół konferencyjny z niezależnym wejściem. Na stropie przekrywającym parking podziemny oraz niższe skrzydło budynku przewidziano przestrzeń rekreacyjną (zielone dachy).

Istniejąca część budynku poddana jest termomodernizacji z zachowaniem detali architektonicznych. W części nadbudowanej intencją projektantów było stworzenie fasady od strony zewnętrznej nawiązującej stylistyką do architektury lat 30-tych, wyraźnie jednak oddzielając „nowe” od „starego” poprzez cofnięcie nadbudowanej bryły i zastosowanie współczesnych, szlachetnych materiałów (szkło i okładzina z blachy cynkowo-tytanowej). Od strony podwórza, gdzie istniejące elewacje są wynikowe- pozbawione detalu i jakiegokolwiek opracowania architektonicznego- zaproponowano neutralną, współczesną architekturę z dużymi płaszczyznami szkła i współczesnymi detalami.