Strona główna English version

Oferujemy usługi doradcze w zakresie:

Raportów Due Diligence o stanie technicznym obiektów pod kątem jego przydatności dla Klienta, a w szczególności analiza dotyczących wymogów pożarowych, Sanepid i BHP, analiz dotyczących akredytacji LEED, odniesienia do warunków uwzględnionych w planie miejscowym, informacji o przydatności i dostępności sieci zasilających budynek w media, wstępnego oszacowania kosztów inwestycji oraz oceny warunków najmu.

Audytów i monitoringów Projektów
, w tym weryfikacji Dokumentacji Projektowej wielobranżowej pod kątem jej poprawności i zgodności z obowiązującymi Warunkami Technicznymi, normami i innymi przepisami szczegółowymi.

Doradztwa
w wyszukiwaniu terenów pod inwestycję