Strona główna English version
  • 1269440218_skorosze1.jpg1
  • 1269440224_skorosze2.jpg2
  • 1269440228_skorosze3.jpg3
  • 1269440234_skorosze4.jpg4
Kompleks apartamentowy "SKOROSZE"

Lokalizacja: Warszawa Ursus, ul. Prystora
Powierzchnia: 55 000m2
Klient: IIC Retail Sp. z o.o.
Etap: Projekt koncepcyjny
Rok: 2007

W sposób niekonwencjonalny zestawione ze sobą dynamiczne bryły budynków o różnej wysokości tworzą 3 atrakcyjne zespoły z wewnętrznymi dziedzińcami. Zamysłem projektantów było stworzenie odrębnego miasteczka w otaczjącej zabudowie, z dośc oszczędnym, wyważonym detalem, o odważnej, niestandardowej kolorystyce.