Strona główna English version
Projekt i realizacja każdego sklepu czy restauracji powinny wyrażać indywidualny charakter lokalu oraz podkreślić ekspozycję towarów. Każdy etap inwestycji podlega wytycznym jakimi musi kierować się Najemca aby projekt lokalu był zgodny z zawartymi w Podręczniku Najemcy zasadami określonymi przez Wynajmującego.

Zadaniem APMD Sp. z o.o. jest weryfikacja projektów Najemców pod kątem wytycznych zawartych w Podręczniku Najemcy oraz ogólnych uwarunkowań estetycznych tak aby każdy z lokali stał się wyjątkowym miejscem a jednocześnie spełniał wymagania Wynajmującego.