Strona główna English version
  • 1267616598_building-B_Skylight-day-lowres.jpg1
  • 1269443552_1267541649_1.jpg2
  • 1279719324_IMG_2240.jpg3
  • 1279719334_IMG_2315.jpg4
  • 1279719343_IMG_2316.jpg5

ADGAR PLAZA etap 2


Lokalizacja: Warszawa, ul. Postępu 17A
Powierzchnia: 23 000m2
Klient: Adgar Postępu Sp. z o.o.
Etap: Projekt Wykonawczy, Realizacja
Rok: 2009

Budynek Plaza B wchodzi w skład kompleksu Adgar Plaza, stanowi drugi etap realizacji inwestycji. Budynek biurowo- usługowy został zaprojektowany na prostym i efektywnym planie: część wyższa, dziesięcio – kondygnacyjna, prostokątna w planie, oraz dopełniająca niższa siedmio-kondygnacyjna wpisana w trapezoidalny zarys działki i prostopadle połączona z częścią główną. Całość założenia została osadzona na trzykondygnacyjnym parkingu podziemnym. Nowoprojektowana bryła tworzy domknięcie założenia przestrzennego - formy wewnętrznego placu od jego strony południowo – zachodniej.